Platforma dla rodziców


Współpraca  z  Rodzicami

Wymiana informacji pomiędzy nauczycielami a rodzicami sprawia, że są oni na bieżąco informowani o postępach swoich Pociech. Nauczyciele dysponują swoim czasem przed i po zajęciach i chętnie dzielą się z Rodzicami spostrzeżeniami dotyczącymi rozwoju Maluszka.

Organizowane są zebrania, podczas których można porozmawiać na temat swoich Dzieci i podzielić się swoimi uwagami. Dwa razy do roku Rodzice otrzymują pisemne raporty o postępach swoich Pociech.

Życie przedszkola i wydarzenia dokumentowane są również w zakładce Aktualności.

Cyklicznie organizowane są Dni Otwarte/Warsztaty, w trakcie których Rodzice zapraszani są na zajęcia i wspólnie z Dziećmi biorą w nich udział.

Nowo przyjęte Dzieci mogą swoje pierwsze dni w przedszkolu przeżyć z mamą lub tatą podczas zajęć adaptacyjnych, aby Dziecko mogło szybciej zaadaptować się w nowym otoczeniu.

 

 

Nasz plan dnia:

 

7:00-8:15 Dzieci przychodzą do przedszkola. Czynności organizacyjne. Zabawy inicjowane przez Dzieci oraz ćwiczenia ruchowe prowadzone przez nauczyciela. Konsultacje z Rodzicami.

 

8:15-8:30 Przygotowania do wspólnego śniadania oraz zabiegi higieniczne. 

 

8:30-9:00 Wspólne śniadanko. 

 

9:00-9:30  Zajęcia programowe dydaktyczne: atrystyczne, muzyczno-ruchowe, plastyczne, techniczne, wspierające rozwój Dziecka. 

 

9:30-10:00  Zabawy inicjowane przez Dzieci. II Sniadanie. 

 

10:00-11:00  Zajęcia na świeżym powietrzu: ruchowe, przyrodnicze, prowadzenie obserwacji. Wycieczki i spacery. 

 

11:00-12:00  Przygotowanie do obiadu. Zabiegi higieniczne. Obiad. 

 

12:00-14:00  Zajęcia relaksacyjne. Czytanie bajek. Słuchanie relaksacyjnej muzyki. Drzemka poobiednia. 

 

14:00-14:30 Zabawy i ćwiczenia prowadzone przez nauczyciela. Praca z Dziećmi ukierunkowana na indywidualne potrzeby rozwojowe.

 

14:30-16:00 Zabawy inicjowane przez Dzieci. Konsultacje z Rodzicami.