Formularz zapisu do Szkoły Podst.


Adres e-mail (korespondencyjny) *

DANE OSOBOWE KANDYDATA / CANDIDATE'S PERSONAL DATA

Aplikacja do klasy / Application to Year *

Rok szkolny / School year *

Nazwisko / Surname *

Imiona / Names *

Płeć / sex: *

Narodowość / Nationality *

Język ojczysty / Mother tongue *

Data urodzenia / Date of birth *

Miejsce urodzenia / Place of birth *

Numer telefonu / Telephone number *

ADRES ZAMIESZKANIA / RESIDENTIAL ADDRESS

Ulica / Street

Kod pocztowy / Sort code:

Miasto / City:

ADRES ZAMELDOWANIA (jeśli inny niż zamieszkania) / REGISTERED ADDRESS (if different from residential)

Ulica / Street

Kod pocztowy / Sort code:

Miasto / City:

DANE POPRZEDNIEJ SZKOŁY LUB PRZEDSZKOLA/ INFORMATION ABOUT A FORMER SCHOOL OR A NURSERY

Nazwa / Name

Adres / Address

Telefon / Phone number

SZKOŁA PODSTAWOWA REJONOWA/ LOCAL PRIMARY SCHOOL

Nazwa / Name

Adres / Address

DANE OSOBOWE RODZICÓW LUB OPIEKUNÓW PRAWNYCH/PERSONAL INFORMATION OF PARENTS OR LEGAL GUARDIANS

MATKA / OPIEKUN PRAWNY / MOTHER

Nazwisko / Surname

Imię / First name

Narodowość / Nationality

Język ojczysty / Mother tongue

Data urodzenia / Date of birth

Numer telefonu / Telephone number

E-mail

ADRES ZAMIESZKANIA MATKI / MOTHER'S ADDRESS

Ulica / Street

Kod pocztowy / Sort code

Miasto / City

OJCIEC / OPIEKUN PRAWNY / FATHER

Nazwisko / Surname

Imię / First name

Narodowość / Nationality

Język ojczysty / Mother tongue

Data urodzenia / Date of birth

Numer telefonu / Telephone number

E-mail

ADRES ZAMIESZKANIA OJCA / FATHER'S ADDRESS

Ulica / Street

Kod pocztowy / Sort code

Miasto / City

Wysyłając formularz oświadczam, iż zapoznałem/am się z Regulaminem Rekrutacji jak również, że akceptuję go bez zastrzeżeń i przyjmuję wszelkie wynikające z niego zobowiązania, w szczególności w zakresie obowiązku uiszczania opłat, m.in. z tytułu czesnego.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich oraz mojego dziecka danych osobowych, zawartych w formularzu zgłoszeniowym, niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie Z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Zabezpieczenie, przepisz poniższy ciąg znaków:

captcha

Dokumenty:

Regulamin rekrutacji